Bài học về tính kiên trì cho Nhâm Mạnh Dũng

Bài học về tính kiên trì cho Nhâm Mạnh Dũng

Một bàn thắng cho thấy tố chất di chuyển không bóng hợp lý, dứt điểm gọn gàng của chân sút sinh năm