VĐV Nguyễn Tiến Minh nhận lời khen ngợi đặc biệt từ Liên đoàn cầu lông thế giới tại Olympic Tokyo 2020

VĐV Nguyễn Tiến Minh nhận lời khen ngợi đặc biệt từ Liên đoàn cầu lông thế giới tại Olympic Tokyo 2020

VĐV Nguyễn Tiến Minh bước vào kỳ Olympic Tokyo 2020 khi đã 38 tuổi, ở trận cầu trước Tiến Minh để th