Một “người ngoài hành tinh” khác ở Brazil

Một “người ngoài hành tinh” khác ở Brazil

Gần 30 năm trước, cổ động viên Brazil đã bị mê hoặc bởi một tiền đạo tuổi teen của câu lạc bộ Cruzei