Duy Mạnh, Văn Hậu test nhanh nhiễm Covid-19

Duy Mạnh, Văn Hậu test nhanh nhiễm Covid-19

Ở buổi xét nghiệm bằng test nhanh ngày 20/2 của Hà Nội FC, Duy Mạnh và Văn Hậu có kết quả nhiễm Covi