falsh

AWC 2021: Team Flash CHÍNH THỨC bị loại từ vòng bảng, V-Gaming tạo địa chấn【falsh】:Không thể hiểu đi