HLV Park Hang-seo nhiễm Covid-19, sức khoẻ ra sao?

HLV Park Hang-seo nhiễm Covid-19, sức khoẻ ra sao?

Ngày 3/3, HLV Park Hang-seo làm xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính Covid-19. Hiện tại, sức kho