Trung vệ Nhật Bản rời CLB Sài Gòn sau 3 ngày ký hợp đồng

Trung vệ Nhật Bản rời CLB Sài Gòn sau 3 ngày ký hợp đồng

“Tôi nỗ lực thể hiện trong quá trình thử việc và được ký hợp đồng. Do một số vấn đề rắc rối ở thời đ