GĐKT CLB Thanh Hoá từ chức vì không chấp nhận “ngồi chơi nhận lương”

GĐKT CLB Thanh Hoá từ chức vì không chấp nhận “ngồi chơi nhận lương”

HLV Vũ Quang Bảo chia sẻ: “Tôi không thể chấp nhận việc mình cứ ngồi không mà nhận lương. Tôi nghĩ r