HLV Park Hang-seo làm “người phán xử”, túm áo Hồ Thanh Minh đi bắt tay với Bùi Hoàng Việt Anh

HLV Park Hang-seo làm “người phán xử”, túm áo Hồ Thanh Minh đi bắt tay với Bùi Hoàng Việt Anh

https://sport5.vn/hlv-park-hang-seo-lam-nguoi-phan-xu-tum-ao-ho-thanh-minh-di-bat-tay-voi-bui-hoang-

Hồ Thanh Minh tập riêng, U23 Việt Nam thiếu quân buổi tập đầu tiên

Hồ Thanh Minh tập riêng, U23 Việt Nam thiếu quân buổi tập đầu tiên

U23 Việt Nam bước vào buổi tập sáng ngày 15/3 tại sân của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở