Đỗ Hùng Dũng gãy gập chân sau pha phạm lỗi rùng rợn

Đỗ Hùng Dũng gãy gập chân sau pha phạm lỗi rùng rợn

Cận cảnh chấn thương kinh hoàng của Đỗ Hùng Dũng Cụ thể, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có pha vào bóng

Đỗ Hùng Dũng gãy gập chân sau pha phạm lỗi rùng rợn

Đỗ Hùng Dũng gãy gập chân sau pha phạm lỗi rùng rợn

Cận cảnh chấn thương kinh hoàng của Đỗ Hùng Dũng Cụ thể, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có pha vào bóng