Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 31

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 31

Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội lú