Tuyển Việt Nam nhớ Minh Vương

Tuyển Việt Nam nhớ Minh Vương

Minh Vương có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam hôm 25/10 để chuẩn bị cho 2 trận đấu