MU "thưởng nóng" Pogba và 4 SAO siêu hợp đồng, tuyên chiến PSG – Real Madrid

MU "thưởng nóng" Pogba và 4 SAO siêu hợp đồng, tuyên chiến PSG – Real Madrid

MU lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với 5 trụ cột, trong đó có Pogba trước sự nh&og