Người Tây Ban Nha chính thức xin lỗi hạ cấp: Để trở về La La, tôi đã làm hết sức mình với Pasaran Taruhan Bola Malam Ini

Người Tây Ban Nha đã chính thức xin lỗi xuống hạng: Để trở về La La, tôi đã làm hết sức mình để nỗ lực của mình [Pasaran Taruhan Bola Malam Ini]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 7: Sau 0-1 cho Barcelona, người Tây Ban Nha đã ngã3 vòng trước. Tài liệu đẩy chính thức của Liga, tôi ước người Tây Ban Nha