steven gerrard

steven gerrard

Ngày này năm xưa: Steven Gerrard ra mắt Liverpool【steven gerrard】:Ngày 29/11/1998, Liverpool có trận